1. Dokumentem uprawniającym do przewozu jest ważny bilet.

 

2. Bilet ważny jest 6 miesięcy od daty wyjazdu.

 

3. Bilet Open wymaga wcześniejszej rezerwacji (zaleca się 7 dni przed planowaną datą odjazdu, nie dotyczy świąt).

 

4. Zwrot jednego kierunki w bilecie dwustronnym: cena biletu dwustronnego minus cena biletu jednostronnego minus 5%.

 

5. Godzina wyjazdu oraz przyjazdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

 

6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia niezależne od niego.

 

7. Na granicy wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

 

8. Bagaż: 2 sztuki o łącznej wadze do 30 kg oraz torba podręczna do 5kg. Reklamacja w chwili wydania bagażu.

 

9. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu bagażu o nietypowych rozmiarach.

 

10. Przewóz dzieci do 12 lat- opieka, od 12 do 16 lat upoważnienie.

 

11. Przewóz zwierząt- zabronione.

 

12. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

 

13. W przypadku nie dojścia przejazdu do skutku z przyczyn awarii pojazdu lub innych niezależnych od przewoźnika, pasażer otrzyma zwrot pełnej ceny biletu.

 

14. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 50 – 150 zł na rzecz kosztów czyszczenia.

 

15. Wszelkie skargi i zażalenia przyjmujemy w przeciągu 7 dni od dnia przejazdu na piśmie lub email.

 

16. W wyjątkowych sytuacjach, kurs może być realizowany przez różnych przewoźników.

- - - - - - -