1. Dokumentem uprawniającym do przewozu jest ważny bilet.

 

2. Bilet jest ważny w dniu wyjazdu.

 

3. Godzina wyjazdu oraz przyjazdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

 

4. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia niezależne od niego.

 

5. Na granicy wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

 

6. Bagaż: 2 sztuki o łącznej wadze do 30 kg oraz torba podręczna do 5kg. Reklamacja w chwili wydania bagażu.

 

7. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu bagażu o nietypowych rozmiarach.

 

8. Przewóz dzieci do 12 lat- opieka, od 12 do 16 lat upoważnienie.

 

9. Przewóz zwierząt- zabronione.

 

10. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

 

11. W przypadku nie dojścia przejazdu do skutku z przyczyn awarii pojazdu lub innych niezależnych od przewoźnika, pasażer otrzyma zwrot pełnej ceny biletu.

 

12. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 50 – 150 zł na rzecz kosztów czyszczenia.

 

13. Wszelkie skargi i zażalenia przyjmujemy w przeciągu 7 dni od dnia przejazdu na piśmie lub email.

 

14. W wyjątkowych sytuacjach, kurs może być realizowany przez różnych przewoźników.

- - - - - - -